Z Gierłoży jedziemy już prosto do Stańczyków. Zawsze chcieliśmy obejrzeć najwyższe mosty w Polsce, zwane Akweduktami Puszczy Rominckiej. Już z daleka widać ogrom tej niesamowitej, podwójnej konstrukcji.